Uitmuntende kwaliteit
Gratis verzending > €40

Goede doelen en stichtingen


Stichting Kinderdorpen Chili (Chili)

Website: https://www.kinderdorpenchili.nl

Stichting Kinderdorpen Chili ondersteunt "kansarme" kinderen in Chili. Deze kinderen zijn o.a. afkomstig uit de sloppenwijken van Santiago, Valparaiso of achterstandswijken. Zij zijn veelal ook afkomstig uit arme gebroken gezinnen. De ouders zijn vaak aan drugs en/of alcohol verslaafd. Geweld en ook incest zijn nadrukkelijk aanwezig.Stichting Sheltersuits (USA)

Website: https://sheltersuit.com

We ontwikkelden de Sheltersuit als een kortetermijnoplossing voor een groot probleem. Het lost het daklozen- en vluchtelingenprobleem niet op, maar voorkomt wel dat mensen op straat doodvriezen.
Stichting White Bird Foundation (Benin, Burkina Faso)

Website: https://www.whitebirdfoundation.nl/

White Bird Foundation ondersteunt projecten in de landen in Afrika. Naast het werk en inkomen dat de stichting creëert met haar aanpak creëert, voorziet WBF in andere behoeften, namelijk educatie, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Stichting Actie Benin (Benin)

Website: https://www.aktiebenin.nl

SAB stelt zich ten doel het bevorderen van de volksgezondheid in Benin met als kernactiviteit het verbeteren van de gezondheidszorg van moeder en kind, met name tijdens de bevalling en pre- en postnatale fase. Het tweede aandachtsgebied is bevordering van het onderwijs.Stichting Vrienden van Georgië (Georgië)

Website: https://www.svvg.nl

De mensen waar de Stichting Vrienden van Georgië zich op richt zijn de kwetsbaren in de samenleving. Zij hebben dagelijks de meeste last van de situatie waar het land nog in verkeert. Het gaat om vluchtelingen, (wees)kinderen, ouderen en gehandicapten. Maar ook projecten die zinvol zijn voor het milieu in het algemeen en de flora en fauna in het bijzonder, krijgen de volle aandacht van de Vrienden.Stichting Hurmet (Turkije)

Website: https://www.hurmet.nl

Kinderen door veiligheid en onderwijs zelfrespect laten ontwikkelen, zodat ze respect van anderen ontvangen. Daardoor kunnen ze later een evenwichtig en zelfstandig leven leiden. Via concrete projecten probeert Hurmet dit te realiseren.Stichting Hulp aan Malawi (Malawi)

Website: https://www.hulpaanmalawi.nl

De stichting heeft tot doel: Het bestrijden van de armoede in Malawi door het stimuleren en opbouwen van duurzame agrarische projecten en gezonde voeding. Het bevorderen van de gezondheidszorg door het opzetten en begeleiden van medische projecten, thuiszorg en family planning.Stichting: Kenya Kinderen (Kenia)

Website: http://kenyakinderen.nl

Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenia te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing. Stichting Bambanani (Zuid-Afrika)

Website: https://bambanani.org

Bambanani helpt de lokale initiatiefnemers om hun Day Care Centers en de gehandicapten-opvang stap voor stap financieel gezond te maken. Dat doen we met materiële steun, kennisontwikkeling en speciale projecten. Inmiddels staan de eerste 16 Day Care Centers al op eigen benen. Dat betekent structureel een gezonde en veilige opvang voor 1360 kinderen. Daar worden we blij van!Stichting Amazon Fund (Bolivia)

Website: https://www.amazonfund.eu

Onze missie is een bijdrage te leveren aan het behoud van de regenwouden, wetlands, savannes en de biodiversiteit van het Amazonegebied. Daarnaast willen wij de culturele identiteit van de lokale bevolking in stand houden, milieu bewustwording stimuleren en voor dit alles steun verwerven.Stichting Amazone Kinderen (Brazilië, Bolivia)

Website: https://amazonekinderen.nl

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.Stichting Solyluna (Mexico)

Website: https://www.solyluna.org

De stichting zet dagverblijven op voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren in MexicoStichting Fundacion (Argentinië)

Website: http://nl.fundacion.nl

De instabiele economische situatie in Argentinië heeft vooral nadelige gevolgen voor de zwakkeren in de samenleving, zoals de kinderen, de zieken, de ouderen en de etnische minderheden. Door middel van donaties en fondswervingsactiviteiten ondersteunt de Stichting projecten die in de noodzakelijke basisbehoeften voorzien.Stichting KW China (China)

Website: https://kwchina.nl

In de omgeving van Liming, China worden heel veel kinderen met het Cerebral Palsy (CP) syndroom geboren. CP is een verzamelnaam voor allerlei beschadigingen in het zenuwstelsel waardoor de spieren niet goed aangestuurd worden. Soms kunnen deze kinderen hun armen en benen zelfs helemaal niet strekken of buigen. Om te voorkomen dat deze kinderen te vondeling worden gelegd en in het kindertehuis terecht komen, is het Liming Family Rehabilitation Station(LFRS), in september 2006 opgericht. Het revalidatiecentrum heeft een eigen school opgezet voor de kinderen die er revalidatie volgen. Zo kunnen deze kinderen ook naar school!Stichting SMV (Iran)

Website: https://www.smvi.nl

De Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV) houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.Stichting CRR (Griekenland)

Website: https://www.christianrefugeerelief.com

In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen. Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en organisaties in Griekenland zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden.Stichting Hulp Moldavië (Moldavië)

Website: https://www.hulpmoldavie.nl

Op korte en langere termijn, door middel van projecten, hulp verlenen aan de allerarmsten van Moldavië. Dit doen ze op allerlei verschillende manieren.Stichting Mukwano (Oeganda)

Website: https://www.mukwano.nl

De missie van de Stichting Mukwano Oeganda is om zonder winstoogmerk de levensomstandigheden van de kansarme mensen in Oeganda te verbeteren en hen betere toekomstmogelijkheden te bieden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van financiële, materiële en emotionele steun.Stichting Hulpfonds Bulgarije (Bulgarije)

Website: https://www.hulpfonds-bulgarije.nl

Stichting Hulpfonds Bulgarije richt zich voornamelijk op Roma in Bulgarije, die in schrijnende armoede verkeren. We willen arme Roma gezinnen en kinderen steun bieden, stimuleren onderwijs te volgen om hun perspectief te geven voor de toekomst.Stichting OZO (Oekraïne)

Website: https://www.stichting-ozo.nl

Stichting OZO verleent humanitaire hulp in het Karpatengebied in West-Oekraïne. Wij komen in actie voor allerarmste ouderen, alleenstaanden en gezinnen die niet of nauwelijks in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen.Voedselbanken Nederland (Nederland)

Website: https://voedselbankennederland.nl

De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.Stichting RRDF (India)

Website: https://www.rrdf.nl

RRDF is opgericht in 2000 met als doel de allerarmsten in, met name, India aan een beter bestaan te helpen. Het actieve bestuur heeft besloten om diverse projecten in zuidoost India van de grond te tillen. Zoals het Slumproject in Chilakaluripet waar dagelijks meer dan 2200 kinderen een warme maaltijd, medische voorzieningen en basiseducatie krijgen.Stichting Florayuda (Guatemala)

Website: https://www.florayuda.nl

Stichting Flor Ayuda stelt zich ten doel om kansarme kinderen te helpen op het gebied van gezondheidszorg, voeding en onderwijs.Stichting Hope (Peru)

Website: https://www.stichtinghope.org

Hope richt zich op kinderen en hun gezinnen, die in benarde sociale en economische omstandigheden leven en onder extreme armoede te lijden hebben. De stichting helpt hen niet incidenteel maar duurzaam. Zó, dat zij in staat zijn op eigen kracht hun leven te leiden en hun ambities te realiseren.Stichting Hulp Jordanië (Jordanië)

Website: https://www.hulpjordanie.nl

Stichting Hulp Jordanië is een christelijke organisatie die hulp biedt in het Midden Oosten en dan met name in Jordanië. We willen Jordanië ondersteunen, vanwege het grote aantal vluchtelingen dat in dit land gehuisvest wordt op dit moment.Stichting Les Oiseaux Bleus (Tunesië)

Website: https://www.lesoiseauxbleus.org

Bij Les Oiseaux Bleus zetten we ons allemaal belangeloos (zonder financiële vergoeding) in om kinderen met een meervoudige handicap in Tunesië te helpen. Te helpen op vele gebieden. Bekijk de pagina projecten voor meer informatie. Het is geweldig om het verschil te maken in het leven van iemand anders.Stichting SHC (Columbia)

Website: http://www.stichting-shc.nl

Stichting Help Colombia zet zich in voor diverse doelen in Colombia. Wij helpen door scholen en opvangcentra te ondersteunen en zetten ons in om de kinderen te voorzien van allerlei benodigdheden. Met onderwijs kunnen zij werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun toekomstige kinderen. Naast de inzet voor kinderen helpt Stichting Help Colombia ook de ouderen, door o.a. bejaardentehuizen te voorzien van matrassen, pannen en andere ontbrekende artikelen (bijvoorbeeld zeep).Stichting Netherlands Sri Lanka (Sri Lanka)

Website: https://stichtingnetherlandssrilanka.nl

Het doel van de stichting is mee te helpen (wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst. Dankzij giften en donaties hebben we nu vier kindertehuizen kunnen bouwen, waar we maximaal honderd kinderen een veilig en liefdevol thuis kunnen bieden, onderwijs kunnen laten volgen en medische zorg kunnen geven.Stichting Anak (Filipijnen)

Website: https://www.anak.nl

Stichting Anak Filippijnen is in 2002 begonnen als initiatief van twee Nederlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, die de Filippijnen een warm hart toe dragen. In het kader van hun afstudeeronderzoek brachten zij een half jaar door in de sloppenwijken van de Filippijnse stad Bacolod. De Filippijnen lieten hen niet meer los, zij wilden hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Kinderen helpen was het uitgangspunt en is dat nog steeds.Stichting vrienden van Burkina Faso (Burkina Faso)

Website: https://www.vriendenvanburkinafaso.nl

De Stichting Vrienden van Burkina Faso is op 15 juni 2004 opgericht, met als doel het bijeenbrengen van fondsen om projecten in Burkina Faso te ondersteunen.


Stichting Help Ghana (Ghana)

Website: https://helpghana.info

Stichting Help Ghana (sedert 1983) steunt projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en projecten die groepen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. Wij richten ons bij die ‘income generating projects’ vooral op vrouwengroepen, omdat vrouwen in Ghana de zorg hebben voor de kinderen.